Study of Renaissance Jewelry

Opinnäytetyössäni Renessanssikorut korumuotoilun lähtökohtana (LAB-ammattikorkeakoulu, 2020) tutkin renessanssikorujen muotokieltä ja sen soveltamista nykymenetelmin valmistettavaan pukukoruun.

Opinnäytetyössäni selvitin, minkälaisista elementeistä renessanssikorujen estetiikka muodostuu ja suunnittelin tämän pohjalta piensarjatuotantoon sopivan pukukorun hyödyntäen 3D-mallinnusta ja perinteisiä vahatekniikoita. Materiaaleina käytin pronssia ja lasisia kivijäljitelmiä.

Muotoilun lähtökohtana oli koostamani kuva-aineisto, joka koostuu Virgil Soliksen, Hans Holbein nuoremman, Arnold Lullsin ja Hans Mielichin 95 alkuperäispiirroksesta. Tarkastelin aineiston korujen jalokivien sommittelua, kivenhiontatyyppejä ja -istutustapoja sekä korujen värejä, kuvioita ja kuva-aiheita piirrosten ja museovalokuvien avulla.

Opinnäytetyö luettavissa täällä: https://www.theseus.fi/handle/10024/336797